Το μοντέλο του BUTLER σχετικά με τα 7 στάδια της τουριστικής ανάπτυξης. The seven stages of tourist development.(Greek and English Version)

The english version is available bellow the Greek one O Butler μας έδωσε έναν από τους θεμέλιους λίθους της τουριστικής ανάλυσης και ένα εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πως ο τουρισμος κάνει κύκλους και ότι είναι στο χέρι μας η να αναγεννήσουμε ένα προορισμό από τις στάχτες του η απλά να τον αφήσουμε να…

Oρισμός του τουρισμού και του τουρίστα/Definition of tourism and what is tourist(Greek and English Version)

The english version is available bellow the Greek one Πάρα πολλοί επιστήμονες και ερευνητές του χώρoυ της τουριστικής βιομηχανίας έχουν επιχειρήσει να παραθέσουν ένα τεκμηριωμένο ορισμό για το τι είναι ο τουρισμός και τι είναι τουρίστας. Από τη δεκαετία του 1940 και με τους Hunzier & Krapf οπού με λίγα λογία χαρακτηρίζουν τουρισμό(και τι είναι…