Το μοντέλο του BUTLER σχετικά με τα 7 στάδια της τουριστικής ανάπτυξης. The seven stages of tourist development.(Greek and English Version)

The english version is available bellow the Greek one O Butler μας έδωσε έναν από τους θεμέλιους λίθους της τουριστικής ανάλυσης και ένα εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πως ο τουρισμος κάνει κύκλους και ότι είναι στο χέρι μας η να αναγεννήσουμε ένα προορισμό από τις στάχτες του η απλά να τον αφήσουμε να…

Henley Centre Model of Holidaymaking(Greek and English Version)

The english version is available bellow the Greek one Ο Βρετανός Henley θεωρείτε ως φυσικός ακόλουθος του Plog. Ο βρετανός ανέπτυξε ένα μοντέλο από 4 φάσεις που καθορίζουν την εξέλιξη του τουρίστα. Αντίθετα από τον Plog, ο Ηenley πιστεύει ότι οι τουρίστες δεν ανήκουν σε ένα αμιγώς συγκρότημά αλλά σε ένα εξελισσόμενο μοντέλο που ο…

The Journey Begins

Καλώς Όρισες!!/Welcome!! Σε αυτό το Blog θα γνωρίσουμε, αναλύσουμε και καταρρίψουμε θεωρίες του Tourism Management. In this Blog we will get acquainted, analyze and break down the theories of Tourism Management.