Το μοντέλο του BUTLER σχετικά με τα 7 στάδια της τουριστικής ανάπτυξης. The seven stages of tourist development.(Greek and English Version)

The english version is available bellow the Greek one O Butler μας έδωσε έναν από τους θεμέλιους λίθους της τουριστικής ανάλυσης και ένα εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πως ο τουρισμος κάνει κύκλους και ότι είναι στο χέρι μας η να αναγεννήσουμε ένα προορισμό από τις στάχτες του η απλά να τον αφήσουμε να…

Henley Centre Model of Holidaymaking(Greek and English Version)

The english version is available bellow the Greek one Ο Βρετανός Henley θεωρείτε ως φυσικός ακόλουθος του Plog. Ο βρετανός ανέπτυξε ένα μοντέλο από 4 φάσεις που καθορίζουν την εξέλιξη του τουρίστα. Αντίθετα από τον Plog, ο Ηenley πιστεύει ότι οι τουρίστες δεν ανήκουν σε ένα αμιγώς συγκρότημά αλλά σε ένα εξελισσόμενο μοντέλο που ο…

Plog’s Model of Tourists Behavior(Greek and English version)

The english version is available bellow the Greek one O PLOG το 1974 εισήγαγε το μοντέλο του σχετικά με το την κατηγοριοποίηση των τουριστών. Ο PLOG πιστεύει ότι οι τουρίστες μπορούν να χωριστούν σε 3 βασικές κατηγορίες. Allocentric Psychocentric Midcentric Η πρώτη κατηγορία είναι οι Allocentric . Oι τουρίστες που ανήκουν στην κατηγορία των Αllocentric…

The Journey Begins

Καλώς Όρισες!!/Welcome!! Σε αυτό το Blog θα γνωρίσουμε, αναλύσουμε και καταρρίψουμε θεωρίες του Tourism Management. In this Blog we will get acquainted, analyze and break down the theories of Tourism Management.